INLOGGEN

Anmelden

Bent u uw wachtwoord vergeten?

CONTACT INLOGGEN

Vragen en antwoorden

Algemeen Aflossen

Hier vindt u algemene informatie over Lendico en over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Over Lendico

Lendico is een kredietaanbieder die in het verleden, onder andere als crowdlendingplatform, persoonlijke en zakelijke leningen heeft aangeboden die werden gefinancierd door (particuliere) investeerders. Inmiddels biedt Lendico geen leningen en investeringen meer aan. Op dit moment voert Lendico alleen het beheer uit van bestaande leningen en investeringen.

Lendico (officieel Lendico Netherlands B.V:) wordt in Nederland bestuurd door Clemens Paschke. Het wereldwijde Lendico-concern wordt bestuurd door Clemens Paschke en Friedrich Hubel.

Lendico maakt voor alle betalingen tussen kredietnemers en investeerders gebruik van de onafhankelijke Stichting Derdengelden Lendico. Daarmee zijn de betalingen van kredietnemers en investeerders gescheiden van het vermogen van Lendico. Door gebruik te maken van deze Stichting Derdengelden, zijn de gelden van kredietnemers en investeerders veilig gesteld als er onverhoopt iets gebeurt met Lendico, zoals bijvoorbeeld een faillissement.

Lendico is in 2013 opgericht in Duitsland door Rocket Internet. Rocket internet houdt zich bezig met het oprichten van bedrijven die via internet diensten verlenen. Zo stond Rocket Internet aan de wieg van Zalando, HelloFresh en vele andere bedrijven.

Lendico is in september 2014 uitgebreid naar Nederland. Daar heeft Lendico in eerste instantie alleen consumentenkredieten en investeringsmogelijkheden voor consumenten aangeboden (het zogenaamde crowdlending). In november 2015 is Lendico in Nederland gestart met het aanbieden van zakelijk krediet. Inmiddels biedt Lendico in Nederland geen consumentenkrediet meer aan en kan er alleen nog geïnvesteerd worden door grotere, institutionele investeerders.

In Nederland houden twee organisaties toezicht op kredietverstrekkers. De Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Omdat Lendico geen bank is, staat Lendico onder toezicht van de AFM. Lendico heeft een vergunning voor het aanbieden van consumentenkrediet en een ontheffing voor het aanbieden van zakelijk krediet. Lendico is ingeschreven in het register van kredietverstrekkers van de AFM en rapporteert regelmatig aan de AFM over het aantal verstrekte leningen en de bedrijfsvoering van Lendico zelf.

Als de dienstverlening van Lendico niet naar wens is, denken we graag met u mee voor de oplossing. Als u daar niet tevreden mee bent, kunt u een klacht indienen. U kunt een klacht per e-mail of post insturen. Op de contactpagina vindt u onze adresgegevens. Wij beantwoorden klachten binnen 21 dagen, als de klacht duidelijk omschreven is.

Op onze contactpagina vindt u alle contactgegevens.

Lendico heeft haar hoofdkantoor in Berlijn. Een groot deel van het Nederlandse team werkt vanuit die locatie. Maar we hebben ook een kantoor in Amsterdam.

Waar het Nederlandse kantoor exact is, vindt u op onze contactpagina.

Persoonsgegevens

U kunt uw persoonsgegevens wijzigen door ons een e-mail te sturen. Het e-mailadres vindt u op onze contactpagina. Als u uw bankrekening wilt wijzigen, moet u ons opnieuw machtigen. Op de pagina over automatische incasso vindt u daarvoor een formulier.

U kunt uw persoonsgegevens laten verwijderen door een e-mail te sturen aan Lendico. Op onze contactpagina vindt u het e-mailadres.

In sommige gevallen kunnen wij uw gegevens niet verwijderen, bijvoorbeeld omdat we wettelijk gebonden zijn aan een bepaalde bewaartermijn. We kunnen er uiteraard wel voor zorgen dat u geen communicatie van ons ontvangt.

Uw persoonsgegevens moeten goed beveiligd zijn. Dat is niet alleen onze mening, maar ook een eis onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet er op toe dat organisaties goed en veilig omgaan met persoonlijke gegevens.

In ons privacybeleid kunt u lezen welke gegevens we van u verzamelen en waar we die gegevens voor gebruiken. Dit privacybeleid is bij de start van Lendico gecontroleerd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Investeerders hebben in principe geen inzage in uw gegevens. Alleen als de investeerder kan aantonen dat er een goede grond is om uw gegevens in te zien, kunnen we die verstrekken. Dat is bijvoorbeeld het geval als de investeerder een bank is die gegevens over haar investeringen moet registreren in overheidssystemen.

U lost uw bedrijfslening af door een maandelijkse betaling die bestaat uit rente en aflossing. De maandbedragen worden iedere maand automatisch afgeschreven van uw bankrekening. In dit deel van de vragen en antwoorden vindt u informatie over die afschrijvingen, over extra aflossen, over het wijzigen van bankgegevens en informatie over wat u kunt doen bij betalingsachterstanden.

Wij schrijven het maandbedrag iedere maand automatisch af van uw bankrekening. Dat doen we op de eerste dag van de maand. We kunnen ook op een andere dag afschrijven, als dat voor u beter uitkomt. Neemt u hiervoor contact op met de klantenservice.

Nee, de automatische incasso kan alleen plaatsvinden op de eerste dag van de maand.

Als de automatische incasso mislukt is, nemen wij contact met u op om te vragen wanneer u de betaling kunt uitvoeren. Als u zelf merkt dat de automatische incasso mislukt is, kunt het bedrag ook zelf naar ons overschrijven. Gebruikt u hiervoor deze gegevens:

IBAN NL 34 ABNA 0431 1324 53 Ten name van Stichting Derdengelden Lendico Onder vermelding van Uw leningnummer

Het is niet toegestaan om een automatische incasso te storneren. U heeft dan direct een betalingsachterstand.

Als u een maandbedrag niet heeft betaald, bijvoorbeeld omdat de automatische incasso mislukt is, nemen we direct contact met u op. We vragen u dan het openstaande bedrag zelf over te maken.

Aanspraak op persoonlijk vermogen van eigenaren

Als we geen afspraken met u kunnen maken over de betaling van de achterstand, bijvoorbeeld omdat u niet bereikbaar bent of niet wilt meewerken aan een betalingsregeling, dan kunnen we het persoonlijke vermogen van de de eigenaren van uw onderneming aanspreken. Bij een BV staan de eigenaren namelijk persoonlijk borg. Bij een VOF en Eenmanszaak zijn de eigenaren wettelijk gezien persoonlijk verantwoordelijk voor schulden die zijn aangegaan door hun onderneming.

Betalingsregeling

Als u problemen ondervindt bij het betalen van de maandbedragen, kunnen we in uitzonderlijke gevallen een aangepast betalingsschema met u afspreken. We zouden het maandbedrag bijvoorbeeld (tijdelijk) kunnen verlagen. Neemt u hiervoor contact op met de klantenservice.

Ernstige achterstand

Als u meerdere maandbedragen niet betaald en niet reageert op onze betalingsverzoeken, kunnen we uw lening opeisen. U moet dan ineens het gehele openstaande kredietbedrag terugbetalen. Als u ook dat niet doet, kunnen we uw lening overdragen aan een incassobureau. Deze proberen dan het openstaande bedrag te vorderen van het bedrijf of de eigenaren, eventueel met de inzet van juridische middelen.

Om u optimaal te informeren over uw lening en om uw belastingaangifte gemakkelijker te maken, stuurt Lendico u jaarlijks aan het begin van het jaar een overzicht met de volgende informatie:

Uitstaand saldo op 1 januari van het afgelopen jaar. Uitstaand saldo op 31 december van het afgelopen jaar. Het bedrag betaald aan aflossing in het afgelopen jaar. Het bedrag betaald aan rente in het afgelopen jaar.

Of u de lening van Lendico moet opgeven hangt af van uw situatie:

U heeft een zakelijke lening

Als u een zakelijke lening heeft, adviseren we u contact op te nemen met uw boekhouder, financieel specialist of accountant. Deze kan u het beste adviseren over hoe u met uw zakelijke lening kunt omgaan bij de belastingaangifte.

U heeft een persoonlijke lening

Als u een persoonlijke lening heeft, kunt u deze opgeven aan de Belastingdienst, maar dat levert u alleen financieel voordeel op als u naast uw lening ook beleggingen en spaargeld hebt van in totaal meer dan € 30.000 (per fiscale partner) plus de openstaande kredietsom bij Lendico.

Als u op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet meer schulden had dan de 'drempel' (die is momenteel € 3.000, of voor fiscale partners € 6.000), dan kunt u het deel boven de drempel opgeven in de belastingaangifte.

U geeft het uistaande saldo van uw lening boven de € 3.000 (of € 6.000) op de peildatum 1 januari van het afgelopen jaar op in box 3. In deze box worden overige beleggingen en spaargeld opgenomen, maar ook schulden. Het totaalbedrag van uw bezittingen in deze box heet de 'grondslag sparen en beleggen'. U berekent deze grondslag door al uw bezittingen uit overige beleggingen en spaargeld bij elkaar op te tellen en daar het deel van uw schulden boven de drempel vanaf te trekken. U betaalt belasting over de inkomsten die u had uit overige beleggingen en sparen. Maar deze belasting betaalt u alleen als u in totaal meer dan het 'heffingsvrije vermogen' aan beleggingen en spaartegoeden had. Het heffingsvrij vermogen is voor iedereen gelijk en bedraagt € 30.000 (voor fiscale partners € 60.000). Als u in totaal (ruim) meer dan € 30.000 (of € 60.000) aan beleggingen en spaartegoeden had, kunt u de lening van Lendico gebruiken om dat bedrag te verlagen. Uw vermogen is dan lager, waardoor u minder belasting betaalt.

Kijk voor een uitgebreid overzicht van de regels op de website van de Belastingdienst.

Ja, u kunt op ieder gewenst moment ieder bedrag dat u wilt extra aflossen. U kunt de lening dus ook ineens in zijn geheel terugbetalen. Als u wilt weten wat het openstaande bedrag is, kunt u dat opvragen bij de klantenservice.

U kunt ook kleinere bedragen extra aflossen. Daarmee wordt de looptijd van uw lening korter. Uw maandbedrag blijft gelijk. Als u wilt, kunnen we ook het maandbedrag verlagen en de looptijd gelijk houden. Hiervoor kunt u contact opnemen met de klantenservice.

Voor extra aflossen betaalt u bij Lendico geen kosten.

Natuurlijk willen we graag dat het goed gaat met uw onderneming. Daarom kunt op ieder gewenst moment ieder gewenst bedrag extra aflossen, zonder kosten. Daarbij wordt de looptijd van uw krediet korter, waardoor u in totaal minder rente betaalt voor uw zakelijk krediet. Uw maandbedrag blijft gelijk. U kunt er eventueel ook voor kiezen om de looptijd van uw krediet gelijk te houden en het maandbedrag te verlagen.

U kunt extra aflossen door een bedrag over te maken naar de Stichting Derdengelden Lendico. Gebruik daar de onderstaande gegevens voor:

IBAN NL 34 ABNA 0431 1324 53 Ten name van Stichting Derdengelden Lendico Onder vermelding van Uw leningnummer

Ja, de aflossing van uw zakelijke lening start direct. Op de eerste van de maand schrijven we de initiële rente af. Dat is de rente over het de dagen tussen het moment van uitbetalen en de eerste dag van de volgende maand. In de tweede maand schrijven we uw eerste volledige maandbedrag af.

Als u de bankrekening waarvan bedragen worden geïncasseerd wilt veranderen, moet u ons opnieuw machtigen om de bedragen af te schrijven van de nieuwe bankrekening. U kunt op de pagina over automatische incasso vinden hoe dat moet.

Heeft u vragen?

Wij hebben de antwoorden! U vindt ze op de pagina met vragen en antwoorden.
Als u meer vragen heeft bereikt ons op werkdagen van 9 tot 18 uur op:

020 80 85 423 OF info@lendico.nl

Deze website gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden en uw gedrag op onze website te volgen. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.
Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.
Akkoord lendico.com lendico.nl lendico.at lendico.de Contact » Begrippenlijst »

VRAGEN?

Hier vindt u de antwoorden:

vragen en antwoorden »
Copyright Lendico Netherlands B.V. | Alle rechten voorbehouden.

Algemene Voorwaarden | Privacybeleid