Let op! Geld lenen kost geld.
Klantenservice:

0800 - 53 63 426

ma – vr 9:00 – 18:00 uur

Investeer en profiteer!


Investeren op het Lendico platform

Uw voordelen als investeerder

Aantrekkelijke rendementen

Aantrekkelijke rendementen

Banken weten het al langer, met kredieten kunnen interessante rendementen worden behaald. Via Lendico zijn deze rendementen ook voor u bereikbaar, dus investeer en profiteer. Het Lendico proces is veilig, eenvoudig en efficiënt waardoor u een optimaal rendement kunt behalen.
Hoge kredietkwaliteit

Hoge kredietkwaliteit

Het waarborgen van de kredietkwaliteit is een topprioriteit voor Lendico, daarom heeft zij in samenwerking met haar partners (oa. BKR en VFN) een grondige selectieprocedure ontwikkeld. Door middel van deze procedure beoordeelt Lendico de kredietwaardigheid van potentiële kredietnemers. Uiteindelijk worden alleen kredietwaardige kredietnemers op het platform toegelaten.
Maandelijkse afbetalingen

Maandelijkse betalingen

Elke maand worden de rente- en afbetalingen automatisch naar uw rekening overgeboekt. Hierdoor heeft u inzicht in de ontwikkeling van uw investeringen en een maandelijkse cashflow.
 Investeren in echte mensen en hun individuele projecten

Investeer in mensen, niet producten

Op het Lendico platform investeert u niet in abstracte financiële producten maar in echte mensen. Uw geld kan iemand helpen zijn/haar dromen te verwezenlijken, terwijl u een aantrekkelijk rendement behaalt.

VragenVeel gestelde vragen

Registreren op het Lendico platform kost slecht enkele minuten. Na het invullen van het aanmeldingsformulier sturen wij u een bevestigingsmail, hierna u direct kunt beginnen met investeren.
Hoe hoog uw rendement over een bepaalde investering is, is pas te zeggen nadat de betreffende investering is afgerond. Pas op dat moment is met zekerheid te zeggen hoeveel u heeft terugontvangen voor uw inleg. Het verschil tussen uw inleg en het bedrag dat u heeft terugontvangen is uw rendement.

Factoren die effect hebben op het rendement zijn de terugbetaling van de kredietsom door de kredietnemer, de rentevergoeding die u van de kredietnemer ontvangt en de servicekosten die Lendico in rekening brengt. De hoogte van de rentevergoeding is afhankelijk van de looptijd en risicoclassificatie van het kredietproject. Een volledig overzicht van alle risicoklassen met de daarbij behorende rentes kunt u vinden op onze rendementen en kosten pagina.
Het renteniveau van een kredietproject wordt door Lendico aangepast aan de risicoclassificatie van het project en de looptijd van het gevraagde krediet. De exacte rente wordt voor elk project individueel berekend. Vaste regel is dat een hogere rente wordt gevraagd over een krediet met een langere looptijd en/of een hogere risicoclassificatie.
Indien u als investeerder geld ter financiering van een kredietproject toezegt, dan sturen wij u per e-mail een voorwaardelijke investeringsovereenkomst. Om uw deelname in het betreffende project officieel te maken, dient u deze overeenkomst te accepteren. Als het project vervolgens volledig wordt gefinancierd, dan wordt het door u toegezegde bedrag per automatische incasso van uw rekening afgeboekt. De gelden van alle deelnemende investeerders worden door Lendico verzameld, alvorens de kredietsom in één keer aan de kredietnemer over te maken.

Lendico leningen worden maandelijks afgelost. Indien u in een lening heeft geïnvesteerd dan ontvangt u elke maand op een vaste datum een deel van u investering terug. Lendico verzorgt hiervoor de benodigde administratie, incasso’s en transacties.

De kredietovereenkomst vormt de basis voor de terugbetalingen. Elke kredietnemer is verplicht om op de 25e van elke maand een in de kredietovereenkomst vastgelegd bedrag te betalen, het zogenaamde maandbedrag. Dit maandbedrag bestaat uit een aflossingscomponent en een rentecomponent. Lendico int deze bedragen namens u en betaalt deze, na aftrek van de servicekosten, binnen een paar dagen aan u uit. Indien u in meerdere leningen heeft geïnvesteerd dan bundelt Lendico de voor u bestemde maandbedragen en ontvangt u deze in één of enkele transacties van ons. De ontwikkelingen van uw investeringen kunt u volgen via uw investeerdersaccount.