Let op! Geld lenen kost geld.
Klantenservice:

0800 - 53 63 426

ma – vr 9:00 – 18:00 uur

Vragen en antwoorden voor kredietnemers

Eerste stappen

Een droomauto, een nieuwe keuken of een duikuitrusting. Met Lendico kunt u uw dromen verwezenlijken; zowel grote als kleine. Lendico kredieten hebben gunstige voorwaarden en zijn aangepast aan uw persoonlijke financiële situatie. Het Lendico proces is bovendien overzichtelijk en eenvoudig, dus bespaar uzelf een trip naar de bank en vraag vanuit de comfort van uw eigen huis een Lendico krediet aan. In de meeste gevallen staat het geld al binnen enkele dagen op uw rekening.
Bij Lendico kan iedere meerderjarige inwoner van Nederland, die over een Nederlandse bankrekening beschikt, een krediet aanvragen. Een kredietnemer mag echter tijdens de looptijd van het gewenste krediet niet de leeftijd van zeventig jaar bereiken.

Om voor een krediet in aanmerking te komen moet u verder over regelmatige inkomsten beschikken, zodat de terugbetaling van het gewenste krediet kan worden gewaarborgd. Of uw kredietaanvraag daadwerkelijk goedgekeurd wordt hangt van meerdere factoren af, de gegevens van hetBureau Krediet Registratie (BKR) spelen hierbij bijvoorbeeld een rol. Daarnaast is het belangrijk dat het gewenste krediet in balans is met uw inkomsten en maandelijkse uitgaven.
Uw registratie en het aanvragen van een krediet is bij Lendico altijd kosteloos. Als kredietnemer betaalt u pas wanneer uw kredietproject volledig is gefinancierd en de kredietsom aan u wordt verstrekt. In dat geval betaalt u eenmalige administratiekosten. Deze kosten variëren tussen de 1,4% en 5% van de kredietsom. De exacte hoogte van de administratiekosten wordt op individuele basis berekend en hangt af van de looptijd van het krediet en uw kredietwaardigheid. De administratiekosten worden van de kredietsom afgetrokken voordat deze naar uw bankrekening wordt overgeboekt. Voor verdere uitleg over de administratiekosten verwijzen wij u naar onze kosten pagina.
Een nieuwe auto, een renovatie van uw huis, een vliegbrevet of een bruiloft. Bij Lendico kunt u een krediet aanvragen om uw dromen te verwezenlijken, zowel grote als kleine. Daarnaast kunnen de aantrekkelijke Lendico kredieten ook een rol spelen in het op orde brengen van uw financiële situatie, bijvoorbeeld door u te helpen een bepaalde periode te overbruggen of een bestaande schuld te herfinancieren.
Uw kredietproject wordt gefinancierd door Lendico investeerders, dit kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. De persoonsgegevens van de investeerders die in uw project investeren worden niet aan u bekendgemaakt.

Voor de meeste projecten worden de investeringen van een (grote) groep investeerders gebundeld. Elke investeerder draagt in dit geval een relatief klein bedrag bij voor de financiering van de kredietsom.

Het al dan niet financieren van uw kredietproject is afhankelijk van de vrije keuze van de investeerders. Lendico geeft geen garantie dat een project na publicatie op het platform gefinancierd zal worden.

Krediet aanvragen

Registreren op het Lendico platform kost slechts een paar minuten. Via een eenvoudige registratieprocedure kunt u in enkele stappen uw kredietproject registreren. Indien uw kredietaanvraag aan onze eisen voldoet dan openen wij een kredietnemeraccount voor u en sturen wij u per e-mail, geheel vrijblijvend en kosteloos, een voorlopig kredietovereenkomst. Deze overeenkomst kunt u vervolgens, via een link naar onze website, elektronisch ondertekenen. Door het ondertekenen komt er een voorwaardelijke kredietovereenkomst tot stand.

Voor de voltooiing van uw kredietaanvraag zullen wij u vervolgens om een aantal documenten ter verificatie vragen: loonstroken en bankafschriften over de afgelopen twee maanden en een kopie van uw paspoort of ID. Indien u zelfstandig ondernemer of freelancer bent, dan vragen wij u om een kopie van uw aangifte inkomstenbelasting over de afgelopen drie jaren, bankafschriften van al uw huidige rekeningen over de afgelopen drie maanden en een kopie van uw paspoort of ID.

Op het moment dat wij uw documenten naar tevredenheid hebben geverifieerd, zal uw kredietproject op het Lendico platform worden gepubliceerd. Investeerders hebben vanaf dat moment 14 dagen de tijd om te beslissen of ze in uw kredietproject willen investeren. Via uw Lendico account kunt u op eenvoudige wijze de status van uw aanvraag bekijken en precies zien hoeveel investeerders uw project al hebben ondersteund. Indien investeerders voldoende in uw kredietproject hebben geïnvesteerd, dan treedt de kredietovereenkomst in werking en wordt de totale kredietsom naar uw bankrekening overgeboekt.
De minimale kredietsom is €2.500 en de maximale kredietsom €25.000.
Een krediet bij Lendico heeft een minimale looptijd van 1 jaar en een maximale looptijd van 5 jaar.
Of uw kredietproject op het Lendico platform wordt geplaatst hangt van verschillende factoren af. In de eerste plaats moet u voldoen aan de voorwaarden die Lendico heeft gesteld aan het kredietnemerschap. Daarnaast zal Lendico uw kredietwaardigheid beoordelen. Voor deze beoordeling is onder andere uw BKR score van belang en zal worden gekeken of het door u gewenste kredietbedrag in juiste verhouding staat tot uw netto inkomsten en uitgaven. Uiteindelijk zullen alleen verantwoorde kredieten aan kredietwaardige kredietnemers op het platform worden gepubliceerd.
Uw kredietnemeraccount is uw persoonlijke gedeelte op het Lendico platform. U kunt dit deel van het platform bereiken door in te loggen met uw persoonlijke inloggegevens.

Via uw kredietnemeraccount begeleiden wij u door het gehele leenproces. U kunt uw account te allen tijde raadplegen om meer informatie over uw krediet(aanvraag) te verkrijgen.

Tijdens de investeringsfase kunt u eenvoudig de status van uw kredietaanvraag via uw kredietnemeraccount raadplegen. Hier ziet u hoeveel er al in uw project is geïnvesteerd. Zodra uw kredietproject volledig gefinancierd en uitbetaald is, heeft u via uw kredietnemeraccount ook toegang tot uw betalingsschema.
Hoe lang het kredietproces duurt, is afhankelijk van een aantal factoren. De twee belangrijkste factoren zijn: de tijd waarin u het registratieproces doorloopt en de interesse van de Lendico investeerders in uw kredietproject.

Hoe sneller u het registratieproces doorloopt, hoe sneller wij uw kredietproject op ons platform kunnen publiceren. Belangrijk daarbij is onder andere dat u tijdig de door ons toegezonden kredietovereenkomst accepteert en dat u spoedig de door ons gevraagde documenten aanlevert.

Zijn er na publicatie veel geïnteresseerde investeerders, dan zal uw project snel worden gefinancierd en kunt u het bedrag al binnen enkele dagen ontvangen.
Ja, voordat er een krediet aan u kan worden uitbetaald verifiëren wij eerst uw inkomen. Het is dus van groot belang dat u de gevraagde verificatiedocumenten zo snel mogelijk bij ons aanlevert.

Indien u in loondienst bent dan vragen wij u om loonstroken en bankafschriften over de afgelopen twee maanden, en een kopie van uw paspoort of ID. Wanneer u zelfstandig ondernemer of freelancer bent, vragen wij u om een kopie van uw aangifte inkomstenbelasting over de afgelopen drie jaren, bankafschiften van al uw huidige rekeningen over de afgelopen drie maanden en een kopie van uw paspoort of ID.
Lendico is wettelijk verplicht om bepaalde informatie door te geven aan het Bureau Krediet Registratie (BKR). Dit betreft een standaardprocedure die erop is gericht u te beschermen tegen overkreditering en problematische schuldsituaties.
Bij Lendico worden uw naam, adres en e-mail nooit op het platform gepubliceerd. Lendico geeft tijdens het registratieproces aan welke informatie zichtbaar zal zijn op het platform en welke informatie privé zal blijven. Tijdens uw registratie kunt u de informatie die op het platform zichtbaar zal zijn herkennen aan de velden die gemarkeerd zijn met een wereldbolletje.
Lendico onderneemt direct actie wanneer blijkt dat een kredietnemer zijn of haar verplichtingen niet nakomt. Ons kredietteam is gespecialiseerd in het oplossen van dergelijke situaties en staat bovendien in verbinding met talkrijke instanties die het mogelijk maken om wanbetalende kredietnemers snel en doeltreffend aan te pakken.
Voordat er een krediet aan u kan worden uitbetaald moeten uw documenten door ons worden geverifieerd. Voor het vlot verlopen van het financieringsproces is tijdige aanlevering van de gevraagde documenten derhalve van groot belang.

Indien u in loondienst bent dan vragen wij u om loonstroken en bankafschriften over de afgelopen twee maanden en een kopie van uw paspoort of ID. Wanneer u zelfstandig ondernemer of freelancer bent, vragen wij u om een kopie van uw aangifte inkomstenbelasting over de afgelopen drie jaren, bankafschiften van al uw huidige rekeningen over de afgelopen drie maanden en een kopie van uw paspoort of ID.
In beginsel krijgt u van ons alleen een e-mail op het moment dat het verificatieproces is afgerond. Mocht het blijken dat onze kredietspecialisten extra documenten van u nodig hebben of nog additionele vragen hebben, dan kunnen zij daarvoor contact met u zoeken.

Terugbetalen

De maandbedragen worden elke maand per automatische incasso door Lendico van uw rekening afgeboekt. Lendico betaalt deze bedragen vervolgens door naar de rekeningen van de investeerders die in uw kredietproject hebben geïnvesteerd.
U heeft altijd de mogelijkheid om uw krediet eerder terug te betalen dan de afgesproken uiterste betaaldatum, hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
Indien u zich om wat voor reden dan ook niet houdt aan uw betalingsverplichtingen, dan zal Lendico u eerst per e-mail en vervolgens telefonisch herinneren. Blijft de betalingsachterstand vervolgens bestaan, dan zullen wij u enkele aanmaningen sturen. Hiervoor kunnen wij u kosten in rekening brengen.

Als u na ontvangst van onze aanmaningen nog steeds niet betaalt, dan wordt uw kredietproject geannuleerd en moet u de volledige nog openstaande kredietsom, plus de achterstallige rente, in één keer betalen. Ontvangen wij dit bedrag niet binnen twee weken nadat het kredietproject is geannuleerd, dan wordt uw zaak aan een incassobureau overgedragen. Zij zullen vervolgens zorgen voor de verdere afhandeling van uw zaak.

Graag wijzen wij u erop dat Lendico eventuele betalingsachterstanden bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) registreert. Deze registratie kan verstrekkende negatieve gevolgen hebben voor eventuele toekomstige kredietaanvragen bij Lendico of enige andere kredietverstrekker.

De investeerders

Uw kredietproject wordt gefinancierd door Lendico investeerders, dit kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. De persoonsgegevens van de investeerders die in uw project investeren worden niet aan u bekendgemaakt.

Voor de meeste kredietprojecten worden de investeringen van een (grote) groep investeerders gebundeld. Elke investeerder draagt in dit geval een relatief klein bedrag bij voor de financiering van de kredietsom.

Het al dan niet financieren van uw kredietproject is afhankelijk van de vrije keuze van de investeerders. Lendico geeft geen garantie dat een project na publicatie op het platform gefinancierd zal worden.

Kosten

Op het Lendico platform is registreren en het aanvragen van een krediet altijd gratis. Wij brengen u pas kosten in rekening wanneer uw kredietproject volledig is gefinancierd en de kredietsom wordt uitbetaald. In dat geval betaalt u eenmalige administratiekosten van 1,4% - 5% over de kredietsom. De exacte hoogte van de administratiekosten wordt per project vastgesteld en is afhankelijk van zowel de looptijd van het krediet als de beoordeling van uw kredietwaardigheid. De administratiekosten worden van de kredietsom afgetrokken voordat deze naar uw bankrekening wordt overgeboekt. Voor verdere toelichting op de kosten verwijzen wij u naar de kosten pagina.
De administratiekosten worden van de kredietsom afgetrokken voordat Lendico deze naar uw bankrekening overboekt.

Een voorbeeld: uw kredietproject van €5000 wordt door investeerders volledig gefinancierd. De administratiekosten voor uw project zijn vastgesteld op 2%. Dit betekent dat wij €100 inhouden bij het uitbetalen van de kredietsom, u ontvangt dus geen €5000 maar €4900.
Nee, registreren is kosteloos voor zowel investeerders als kredietnemers.