Let op! Geld lenen kost geld.
Klantenservice:

0800 - 53 63 426

ma – vr 9:00 – 18:00 uur

Vragen en antwoorden voor investeerders

Het belangrijkste eerst

In slechts enkele minuten kunt u zich op de Lendico website registreren als investeerder, daarna kunt u direct beginnen met investeren.

Na registratie openen wij een investeerderaccount voor u waarop u kunt inloggen met uw persoonlijke inloggegevens. Hierna vindt u onder de navigatieknop ‘Investeren’ een overzicht van alle actuele kredietprojecten. Deze projecten kunt u filteren op basis van uw eigen voorkeuren. Om in een kredietproject te investeren klikt u eenvoudig op 'investeren' en voert u het door u gewenste bedrag in. Zodra u op 'investering bevestigen' heeft gedrukt, sturen wij u per e-mail een investeringsovereenkomst. Deze kunt u via een link elektronisch ondertekenen, waarmee uw investering is vastgelegd. Wordt het kredietproject waarin u heeft geïnvesteerd vervolgens volledig gefinancierd, dan wordt het toegezegde bedrag door middel van een automatische incasso van uw rekening afgeboekt.

Lendico leningen worden maandelijks afgelost. Als u in een lening heeft geïnvesteerd, dan ontvangt u elke maand op een vaste datum een deel van uw investering terug. Lendico verzorgt hiervoor de administratie, automatische incasso’s en transacties.

De kredietovereenkomst vormt de basis voor de terugbetalingen. Elke kredietnemer is verplicht om op de 25e van elke maand het in de kredietovereenkomst vastgelegd bedrag te betalen, het zogenaamde maandbedrag. Dit maandbedrag bestaat uit een aflossingscomponent en een rentecomponent. Lendico int deze bedragen namens u en betaalt deze, na aftrek van de servicekosten, binnen een paar dagen aan u uit. Als u in meerdere leningen heeft geïnvesteerd dan bundelt Lendico de voor u bestemde maandbedragen en ontvangt u deze in één of (in uitzonderlijke gevallen meerdere) transacties van ons. De ontwikkeling van uw investeringen kunt u volgen via uw investeerdersaccount.

Uw investeerderaccount is uw persoonlijke gedeelte op het Lendico platform. Dit gedeelte bereikt u door in te loggen op de Lendico website.

Op uw investeerderaccount heeft u toegang tot alle functionaliteiten van het Lendico platform. Uw investeerderaccount is daarnaast de centrale plaats voor alle informatie met betrekking tot uw investeringen.

In de eerste plaats heeft Lendico een groot aantal technische maatregelen genomen om de veiligheid en continuïteit van het platform te waarborgen. Daarnaast heeft Lendico een strikt selectiebeleid ontwikkeld om te zorgen dat alleen kredietnemers met een goede kredietwaardigheid op het platform worden toegelaten. Voor de beoordeling van de kredietwaardigheid werkt Lendico onder andere samen met Graydon, Creditsafe, Focum en het Bureau Krediet Registratie (BKR).

Bij Lendico worden uw persoonlijke gegevens, inclusief uw naam, adres en e-mailadres niet gepubliceerd op het platform.

Uw privacy is belangrijk voor Lendico en daarom hebben wij uitgebreide maatregelen genomen om uw privacy te waarborgen. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de Nederlandse wet en is onderworpen aan hoge veiligheidsstandaarden. De data uitwisseling op het platform is bovendien SSL-versleuteld en derhalve niet zichtbaar voor derden. Voor verdere informatie over de wijze waarop Lendico uw persoonsgegevens verwerkt verwijzen wij u naar onze Privacy Policy.

Uw rendement is afhankelijk van de afbetalingen en rentebetalingen die de kredietnemers.

Een kredietnemer is verplicht om maandelijks een in de kredietovereenkomst vastgelegd bedrag te betalen, het zogenaamde maandbedrag. Dit maandbedrag bestaat uit een aflossingscomponent en een rentecomponent. Lendico int deze bedragen namens u en betaalt deze, na aftrek van de servicekosten, aan u uit.

Uiteindelijk kan pas na de laatste betaling, die verband houdt met een bepaald kredietproject, worden bepaald welk rendement over het betreffende project is behaald.

Om een kredietaanvraag via Lendico te kunnen doen, moeten bedrijven minimaal 2 jaar bestaan en een jaarlijkse omzet van minimaal 50.000 euro genereren. Alle bedrijven die actief zijn op het platform van Lendico hebben een solide financiële gezondheid en hebben directeuren en eigenaars die bereid zijn om persoonlijk garant te staan voor de aflossing van het krediet. Daarnaast moet het bedrijf een van de volgende rechtsvormen hebben: eenmanszaak, vennootschap onder firma of besloten vennootschap.

De namen van bedrijven die een krediet aanvragen zijn volledig openbaar, ook tijdens de biedingsperiode. U vindt op de detailpagina van het kredietproject alle benodigde informatie van het desbetreffende bedrijf. Over het algemeen is de naam van het bedrijf zichtbaar voor alle geregistreerde gebruikers. Bedrijven kunnen er voor kiezen om hun naam niet openbaar weer te geven. Bij Lendico weten we dat openheid het investeerdersvertrouwen bevordert en daarom streven we ernaar om de bedrijfsnaam zo vaak mogelijk openbaar te maken. Op dit moment respecteren we het echter ook als een bedrijf dat onder geen enkele voorwaarde mogelijk acht.

Eerste stappen

Lendico biedt u de mogelijkheden om direct en persoonlijk projecten van echte mensen en bedrijven te ondersteunen. Uw geld kan iemand helpen zijn/haar dromen te verwezenlijken; terwijl u een aantrekkelijk rendement behaalt.

Via Lendico krijgt u toegang tot een ‘nieuwe’ investeringsklasse: consumentenkrediet. Direct investeren in consumentenkrediet was voorheen voorbehouden aan traditionele financiële instellingen. Deze instellingen maakte daarmee, over de rug van spaarders en kredietnemers, hoge winsten. Op het Lendico platform worden de traditionele financiële instellingen ‘buitenspel’ gezet, waardoor u optimaal kunt profiteren van het investeren in consumentenkrediet.
Investeren in consumentenkrediet is om verschillende reden aantrekkelijk:

  • hoog rendement
  • lage instap, investeren kan al vanaf €25
  • maandelijkse cashflow
  • lage correlatie met beurskoersen/indexen (bijv. AEX)
  • hoge diversificatie, mogelijkheid om risico te spreiden

Het beperken van de investeringsrisico's is belangrijk voor Lendico, derhalve heeft zij een strikt selectiebeleid ontwikkeld. Alleen kredietnemers met een goede kredietwaardigheid worden op het platform toegelaten, waardoor de kwaliteit van de investeringen is gewaarborgd. Lendico is derhalve een unieke en veilige plek om te investeren in de kredietbehoefte van anderen.

Om investeerder te worden op het Lendico platform moet u meerderjarig zijn. Daarnaast moet u officieel woonachtig zijn in de Europees Economische Ruimte en kunnen beschikken over een Europese bankrekening.

Lendico vraagt een kleine vergoeding aan elke investeerder voor de door haar geleverde diensten. Deze servicekosten bedragen 0,5% voor consumentenleningen met een looptijd van 6 maanden en 1% voor alle andere leningen. De kosten worden maandelijks in rekening gebracht over de uitbetalingen aan de investeerder.

Het percentage dat van toepassing is op een specifieke investering staat vermeld in de betreffende investeringsovereenkomst. Het totaal te betalen bedrag aan servicekosten wordt weergegeven op de investeringsbevestiging pagina.

Als gevolg van de servicekosten vermindert het jaarlijks netto rendement van investeerders met ongeveer 0,70% bij kredieten met een looptijd van 36 maanden en met ongeveer 0,45% voor een looptijd van 60 maanden.

Via Lendico krijgt u toegang tot twee investeringsklassen: consumentenkrediet en zakelijk krediet. Direct investeren in consumentenkrediet was voorheen voorbehouden aan traditionele financiële instellingen. Deze instellingen maakte daarmee, over de rug van spaarders en kredietnemers, hoge winsten. Op het Lendico platform worden de traditionele financiële instellingen ‘buitenspel’ gezet, waardoor u optimaal kunt profiteren van het investeren in consumentenkrediet.

Het consumentenkrediet waarin kan worden geïnvesteerd betreft persoonlijke leningen zonder onderpand. De kredieten op het Lendico platform variëren tussen de €2.500 en €25.000 voor particuliere kredieten €10.000 en €250.000  voor zakelijke kredieten. De algemene looptijd bedraagt 6 tot 60 maanden. Het gaat om zogenaamde annuïteiten leningen. Dit betekent dat de kredietnemer maandelijks een vast bedrag betaalt in verband met de lening, deze ‘maandbedragen’ bestaan uit een rentecomponent en een aflossingscomponent. Het rentecomponent neemt gestaag af naar mate de uitstaande kredietsom, waarover de rente wordt berekend, vermindert als gevolg van de aflossingen. 

Als investeerder kunt u bij Lendico een aandeel hebben in het succes van het Nederlandse MKB. Door slechts een paar kliks registreert u zich en wordt u de persoonlijke investeerder van kleine en middelgrote bedrijven. Op het Lendico platform stelt u uw persoonlijke mkb-portfolio samen – gemakkelijk en veilig vanuit huis. U zoekt naar bedrijven waarin u wilt investeren en vervolgens bepaalt u het bedrag waarmee u wilt instappen. Hierna krijgt u een overzicht van het rendement, inclusief de terugbetalingen die uw investering genereert. In de regel ontvangt u ongeveer een maand na de totstandkoming van een financiering de eerste betaling.

Als investeerder heeft u de keuze uit kredieten met een verschillende risicoprofielen. De omstandigheden van elke kredietnemer verschillen en worden deels weergegeven bij elk kredietproject. Alle kredietnemers op het platform zijn door de strikte Lendico
selectieprocedure gekomen en in beginsel als kredietwaardig aangemerkt.

U heeft de mogelijkheid een kredietaanvraag geheel of gedeeltelijk te financieren. Vanuit het oogpunt van risicospreiding raden wij alle investeerders aan om hun totale investering te spreiden over zo veel mogelijk verschillende kredietprojecten.

In plaats van in abstracte financiële producten te investeren, ondersteunt u bij Lendico echte mensen en bedrijven en hun individuele verhalen. U kunt bijvoorbeeld met uw geld een duiker helpen met de aanschaf van nieuw duikapparatuur of een jonge ondernemer helpen bij de uitbreiding van een winkel. U kiest zelf waar u in investeert en dus welk kredietproject u wilt steunen.

Een krediet bij Lendico heeft een minimale looptijd van 6 maanden en een maximale looptijd van 60 maanden.

Lendico hanteert een strikte selectieprocedure op basis waarvan wordt bepaald of een kredietproject op het platform wordt gepubliceerd. Voor deze procedure maakt Lendico onder andere gebruik van de informatie die de kredietnemer zelf verstrekt en informatie die zij inwint bij derden (onder andere bij het Bureau Kredietregistratie (BKR)). Op basis van deze informatie wordt de financiële situatie van de kredietnemer beoordeeld en zijn/haar kredietwaardigheid ingeschat. Factoren waar Lendico onder andere naar kijkt zijn de inkomsten en uitgaven van de kredietnemer, de kredietgeschiedenis en zijn/haar betalingsmoraal. Alleen kredietnemers met een goede kredietwaardigheid worden uiteindelijk op het platform toegelaten.

In beginsel kan iedere persoon, tussen de 25 en 70 jaar, die in Nederland woont en een goede kredietscore heeft, kredietnemer op het Lendico platform worden. Alle kredietnemers op het Lendico platform zijn door onze selectieprocedure gekomen en als kredietwaardig aangemerkt.
Elke kredietnemer wordt gevraagd om zelf te beschrijven waarvoor hij/zij het geld wil gebruiken, deze beschrijving wordt op het platform gepubliceerd. Als investeerder bepaalt u zelf in welke kredietnemer en in welk kredietproject u wilt investeren.
Lendico kredieten worden aangewend voor veel verschillende doeleinden, van het inrichten van een babykamer tot het kopen van een nieuwe auto. Vaak betreft het een grote (eenmalig) uitgaven, maar ook het herfinancieren van bestaande schulden komt veel voor.

Indien Lendico een kredietovereenkomst of een investeringsovereenkomst sluit met een kredietnemer of een investeerder, dan is dit een voorwaardelijke overeenkomst. Dit betekent dat de werking van de betreffende overeenkomst afhankelijk is van bepaalde voorwaarden. Als de voorwaarden worden vervuld, dan treedt de overeenkomst in werking.
In geval van de overeenkomsten die Lendico sluit gaat het om de voorwaarde dat het kredietproject, waarmee de overeenkomsten verband houden, voldoende wordt gefinancierd. Met andere woorden, op het moment dat het betreffende kredietproject voldoende is gefinancierd treden de onderliggende overeenkomsten in werking.

Investeren

In slechts enkele minuten kunt u zich als investeerder registreren op het Lendico platform. Na registratie openen wij een investeerderaccount voor u en kunt u direct beginnen met investeren.

Uw investeerderaccount kunt u bereiken door met uw persoonlijke inloggegevens in te loggen op de Lendico website. Vanuit uw investeerderaccount heeft u toegang tot alle investeerdersfuncties van het platform. U kunt de open kredietprojecten bekijken en in enkele eenvoudige stappen geld toezeggen ter financiering van een project. Als het betreffende project vervolgens volledig wordt gefinancierd, dan incasseert Lendico met een automatische incasso de door u toegezegde gelden. Via uw investeerderaccount kunt u vervolgens de status van uw investering(en) volgen.

Uw bankgegevens vragen wij voor een tweetal redenen: in de eerste plaats voor het identificatieproces en in de tweede plaats voor het betalingsverkeer rond uw investeringen. Wij behandelen deze gegevens vertrouwelijk en zullen nooit zonder toestemming gelden van uw rekening afboeken.

Registreren op het Lendico platform is geheel vrijblijvend en kosteloos. U bent niet verplicht om na uw registratie te investeren. Indien u na registratie zelf besluit wel te investeren, dan geldt er een minimum investering van €25 per kredietproject voor consumentenkrediet en €100 voor zakelijk krediet.

U kunt in principe ieder bedrag dat u wilt in een kredietproject investeren. Wij raden u echter aan om uw investeringen over zoveel mogelijk projecten te spreiden (dat noemen we diversificatie). Daarnaast geldt dat u als particuliere investeerder maximaal € 80.000 aan investeringen op het Lendico platform uit mag hebben staan. De Autoriteit Financiële markten heeft deze regel ingesteld ter bescherming van consumenten. Voordat u dit bedrag kunt investeren moet u uw account upgraden door een aantal toetsen te doen. De eerste toets doet u als u meer dan € 500 wilt investeren. Als u meer dan € 5.000 wilt investeren vragen we u een deel van deze toets te herhalen. Daarnaast verifiëren wij dan uw identiteit aan de hand van een identiteitsbewijs dat u kunt uploaden. Bij iedere € 5.000 extra geïnvesteerd vermogen wordt de kleine investeerderstoets herhaald.
Voor investeren vanuit een bedrijf gelden de hierboven beschreven regels niet. Hiervoor kunt u zich registreren als institutionele investeerder.

Uw bankgegevens vragen wij voor een tweetal redenen: in de eerste plaats voor het identificatieproces en in de tweede plaats voor het betalingsverkeer rond uw investeringen. Wij behandelen deze gegevens vertrouwelijk en zullen nooit zonder toestemming gelden van uw rekening afboeken.

Indien een kredietproject geverifieerd is dan betekent dit dat Lendico de gegevens van de kredietnemer heeft gecontroleerd.

Lendico vraagt tijdens het registratieproces van een kredietnemer om documenten ter verificatie van de bij de registratie ingevoerde gegevens. Tijdens het verificatieproces worden deze documenten door onze specialisten geanalyseerd en geverifieerd. Pas nadat dit verificatieproces naar tevredenheid van Lendico is afgerond, kan het financieringsproces doorgang vinden.

Een investeerderaccount is het persoonlijke gedeelte van een investeerder op het Lendico platform.

Elke investeerder heeft een eigen investeerderaccount waar alleen hij/zij toegang tot heeft. Een investeerder kan het account bereiken door in te loggen op de Lendico website.

Via een investeerderaccount heeft een investeerder toegang tot alle investeerdersfunctionaliteiten van het Lendico platform. Daarnaast is het de centrale plek waar een investeerder alle informatie met betrekking tot zijn investeringen kan vinden.
Het is voor geregistreerde investeerders mogelijk om op het Lendico platform informatie te verkrijgen over alle weergegeven projecten. Wanneer een investeerder besluit om te bieden op meerdere projecten, worden deze allemaal weergegeven onder het kopje “Investeringen” op het Dashboard. Zodra een kredietproject volledig is gefinancierd, dat wil zeggen voor 100%, krijgt u van ons een e-mail waarin u wordt geïnformeerd dat uw investering binnenkort wordt afgeschreven van de bankrekening die bij ons bekend is. Als de reservering is afgeschreven van uw rekening kan het 2 weken duren voordat uw bieding op het Lendico platform te zien is onder het kopje ‘Investeringen’. Gedurende deze 2 weken wordt het vereiste kapitaal bij alle investeerders verzameld, worden overeenkomsten verzonden en wordt het geld overgemaakt aan de kredietnemer. Zodra het geld in het bezit is van de kredietnemer, begint voor u de uitbetalingsfase en kunt u uw rendement verwachten.

Uw portfolio samenstellen

Als investeerder bent u volledig vrij om zelf te kiezen in welke kredietprojecten u wilt investeren. Op het platform kunt u alle kredietprojecten in uw eigen tempo bekijken en vergelijken, vervolgens kunt u eenvoudig een project selecteren en het door u gewenste bedrag investeren.
Bij elk kredietproject wordt informatie verstrekt over de kredietnemer, zijn/haar project en eventueel het bedrijf. Het is raadzaam deze informatie goed te lezen. Bij het plaatsen van een investering is het verder aan te raden om te letten op de risicoclassificatie van het kredietproject. Deze classificatie kan u helpen om een portfolio op te bouwen die bij uw risicotolerantie past. Om het risico op verlies door wanbetaling te verkleinen raden wij u aan om uw totale investering te spreiden over zo veel mogelijk projecten.

Eventueel kunt u voor het selecteren van kredietprojecten gebruik maken van de investeringsmanager. De investeringsmanager biedt u de mogelijkheid om te investeren in drie verschillende investeringsstrategieën: conservatief, gebalanceerd, agressief. Nadat u een strategie heeft gekozen kunt u het totaal te investeren vermogen en het te investeren bedrag per lening invullen. De investeringsmanager toont vervolgens binnen enkele seconden de leningen die voldoen aan uw voorkeuren. De manager zorgt daarbij voor maximale spreiding binnen de gestelde grenzen. De getoonde selectie kunt u eenvoudig zelf aanpassen door kredietprojecten te verwijderen of door het te investeren bedrag per project te veranderen. Indien u tevreden bent over de selectie, dan kunt u eenvoudig met één klik in de geselecteerde kredietprojecten investeren.

Graag wijzen wij u op twee manieren waarmee u eenvoudig zelf het risiconiveau van uw portfolio kunt beheersen.
In de eerste plaats raden wij u aan om bij het investeren te letten op de verschillende risicoklassen waarin de kredietprojecten zijn ingedeeld. Lendico deelt alle kredietprojecten in op basis van risico en deze classificatie kunt u als uitgangspunt gebruiken bij het opbouwen van uw portfolio.
Een tweede manier waarmee u eenvoudig zelf het risico kunt beheersen is door middel van diversificatie. Door uw totale investering te spreiden over verschillende leningen kunt u het effect van leningen die niet of niet volledig worden terugbetaald verkleinen.

Mocht u vragen hebben over risico’s, dan kunt u ons op werkdagen bellen tussen 9 en 18 uur (0800  53 634 26).

Om investeerders inzicht te geven in het verschil in risico tussen verschillende kredietprojecten heeft Lendico een classificatiesysteem ontwikkeld. Op basis van dit systeem deelt Lendico alle leningen in in vijf verschillende risicoklassen, te weten klasse A t/m E. Deze classificatie is een weerspiegeling van de geschatte kans dat een kredietnemer zijn/haar betalingsverplichtingen niet na zal komen (wanbetaling). Klasse A omvat kredietprojecten met een ‘lage’ kans op wanbetaling en klasse E projecten met een ‘hogere’ kans op wanbetaling.

Voor de indeling van de projecten maakt Lendico gebruik van een zelf ontwikkeld scoringsmodel en externe kredietbureaus. Op basis van dit model krijgt elke kredietaanvraag een kredietscore. Belangrijke factoren voor het vaststellen van de score zijn de hoogte en stabiliteit van de inkomsten van de kredietnemer, zijn/haar uitgaven en eventuele schulden. Ook het financiële gedrag van de kredietnemer, waaronder zijn/haar betalingsmoraal, wordt meegenomen. De beoordeling wordt uitgevoerd op basis van de documenten die de kredietnemer aan Lendico verstrekt en de informatie die Lendico bij derden inwint.

Uiteraard doet Lendico haar uiterste best om het wanbetalingsrisico te verkleinen, maar dit risico geheel uitsluiten is echter niet mogelijk. Elke investeerder dient daar rekening mee te houden.

Investeerders worden gecompenseerd voor het nemen van een hoger risico in de vorm van een hogere rentevergoeding. Hierbij dienen zij zich echter te realiseren dat deze hogere rente zich niet altijd vertaald in een hoger rendement, het risico op verlies van wanbetaling is ten slotte ook hoger en eventuele verliezen hebben een negatief effect op het rendement.

Hoe hoog uw rendement over een bepaalde investering is, is pas te zeggen nadat de betreffende kredietovereenkomst is afgerond. Pas op dat moment is met zekerheid te zeggen hoeveel u heeft ontvangen voor uw inleg. Het verschil tussen uw inleg en het bedrag dat u heeft ontvangen is uw rendement.

Factoren die effect hebben op het rendement zijn de terugbetaling van de kredietsom door de kredietnemer, de rentevergoeding die u van de kredietnemer ontvangt en de servicekosten die Lendico in rekening brengt. De hoogte van de rentevergoeding is afhankelijk van delooptijd en risicoclassificatie van het kredietproject. Een volledig overzicht van alle risicoklassen met de daarbij behorende rentes kunt u vinden op onze rendementen en kosten pagina.

Het renteniveau van een kredietproject wordt door Lendico aangepast aan de risicoclassificatie van het project en de looptijd van het gevraagde krediet. De exacte rente wordt voor elk project individueel berekend. Vaste regel daarbij is dat een hogere rente wordt gevraagd voor een krediet met een langere looptijd en/of een hogere risicoclassificatie.

Indien u als investeerder geld ter financiering van een kredietproject toezegt, dan sturen wij u per e-mail een voorwaardelijke investeringsovereenkomst. Om uw deelname in het betreffende project officieel te maken dient u deze overeenkomst te accepteren. Als het kredietproject vervolgens volledig wordt gefinancierd, dan wordt het door u toegezegde bedrag per automatische incasso van uw rekening afgeboekt naar een rekening van de Stichting Derdengelden. Op deze rekening verzamelt Lendico de investeringen van alle investeerders die deelnemen in het betreffende kredietproject, om deze vervolgens in één keer over te maken aan de kredietnemer.

In de eerste plaats heeft Lendico een groot aantal technische maatregelen genomen om de veiligheid en continuïteit van het platform te waarborgen. Daarnaast heeft Lendico een strikt selectiebeleid ontwikkeld om te zorgen dat alleen kredietnemers met een goede kredietwaardigheid op het platform worden toegelaten. Voor de beoordeling van de kredietwaardigheid werkt Lendico onder andere samen met het Bureau Krediet Registratie (BKR).
Bij Lendico worden uw persoonlijke gegevens, inclusief uw naam, adres en e-mailadres niet gepubliceerd op het platform. Uw persoonsgegevens en privacy worden door ons met hoge discretie behandeld. Onze systemen zijn goed beveiligd en alle transacties zijn onderhevig aan hoge veiligheidsstandaarden. Uw gegevens worden SSL-versleuteld en zijn niet zichtbaar voor derden. Voor meer informatie over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken verwijzen wij u naar onze Privacy Policy.

Inzicht in uw portfolio

Door met uw persoonlijke inloggegevens in te loggen op uw investeerdersaccount kunt u eenvoudig de ontwikkelingen van uw portfolio volgen.
Uw rendement is afhankelijk van de afbetalingen en rentebetalingen die de kredietnemers doen met betrekking tot de kredietprojecten waarin u heeft geïnvesteerd. Een kredietnemer is verplicht om maandelijks een in de kredietovereenkomst vastgelegd bedrag te betalen, het zogenaamde maandbedrag. Dit maandbedrag bestaat uit een aflossingscomponent en een rentecomponent. Lendico int deze bedragen namens u en betaalt deze, na aftrek van de servicekosten, aan u uit.

Uiteindelijk kan pas nadat een kredietproject is afgerond worden bepaald welk rendement over het betreffende project is behaald.
Op het investeerderdashboard vindt u het jaarlijks netto rendement over uw investeringen. Het jaarlijks netto rendement is een prestatiemaatstaf voor het gemiddelde netto rendement over uw gehele Lendico portfolio. Het jaarlijks netto rendement is gebaseerd op daadwerkelijk uitbetaalde bedragen en houdt rekening met zowel de servicekosten als het wanbetalingsrisico van individuele kredietprojecten.

Voor het berekenen van het jaarlijks netto rendement worden alle ontvangen rentebetalingen, die verband houden met uw investeringen, bij elkaar opgeteld. Eventuele achterstallige kredieten worden hier vanaf getrokken. Vervolgens worden alle op dat moment uitstaande kredietsommen bij elkaar opgeteld, dit bedrag wordt daarna bij het rentetotaal opgeteld. Het rentetotaal wordt vervolgens gedeeld door de berekende waarde. Tot slot wordt het resultaat van deze berekening omgezet naar jaarbasis door met twaalf te vermenigvuldigen.

Het jaarlijkse netto rendement is voor veel investeerders een belangrijke indicator om de prestatie van hun portfolio te beoordelen. Wij raden investeerders echter aan om ook andere indicatoren te gebruiken om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen.
Indien een kredietnemer zich om wat voor reden dan ook niet houdt aan zijn/haar betalingsverplichtingen, dan zal Lendico deze kredietnemer per e-mail en vervolgens telefonisch herinneren aan zijn/haar verplichtingen. Blijft de betalingsachterstand vervolgens bestaan, dan zullen wij enkele aanmaningen sturen aan de kredietnemer.

Als de kredietnemer na ontvangst van onze aanmaningen nog steeds niet betaalt, dan wordt het betreffende kredietproject geannuleerd en moet de kredietnemer de volledige nog openstaande kredietsom, plus de achterstallige rente, in één keer betalen. Ontvangen wij dit bedrag niet binnen twee weken nadat het kredietproject is geannuleerd, dan wordt de zaak aan een incassobureau overgedragen. Zij zullen vervolgens zorgen voor de verdere afhandeling van de zaak. Lendico kan er ook voor kiezen om in dit geval de vorderingen uit hoofde van de betreffende kredietovereenkomst aan een incassobureau te verkopen. Het bedrag dat Lendico hiervoor ontvangt wordt aan de verschillende investeerders van het kredietproject betaald (minus de servicekosten).

De kredietnemers

Lendico hanteert een strikte selectieprocedure op basis waarvan wordt bepaald of een kredietproject op het platform wordt gepubliceerd. Voor deze procedure maakt Lendico onder andere gebruik van de informatie die de kredietnemer zelf verstrekt en informatie die zij inwint bij derden (onder andere het Bureau Krediet Registratie (BKR)). Op basis van deze informatie wordt de financiële situatie van de kredietnemer beoordeeld en zijn/haar kredietwaardigheid ingeschat. Factoren waar Lendico onder andere naar kijkt zijn de inkomsten en uitgaven van de kredietnemer, de kredietgeschiedenis en zijn/haar betalingsmoraal. Alleen kredietnemers met een goede kredietwaardigheid worden uiteindelijk op het platform toegelaten.

In beginsel kan iedere persoon, tussen de 25 en 70 jaar, die in Nederland woont en een goede kredietscore heeft, kredietnemer op het Lendico platform worden. Alle kredietnemers op het Lendico platform zijn door onze selectieprocedure gekomen en als kredietwaardig aangemerkt.
Elke kredietnemer wordt gevraagd om zelf te beschrijven waarvoor hij/zij het geld wil gebruiken, deze beschrijving wordt op het platform gepubliceerd. Als investeerder bepaalt u zelf in welke kredietnemer en in welk kredietproject u wilt investeren.
Lendico kredieten worden aangewend voor veel verschillende doeleinden, van het inrichten van een babykamer tot het kopen van een nieuwe auto. Vaak betreft het een grote (eenmalig) uitgaven, maar ook het herfinancieren van bestaande schulden komt veel voor.

In vergelijking tot traditionele banken is het Lendico proces vele malen sneller en eenvoudiger. Daarbij komt dat Lendico het renteniveau aanpast aan de persoonlijke situatie van de kredietnemer waardoor wij kredieten kunnen aanbieden tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden. Kortom, Lendico is zeker ook voor kredietnemers met een goede kredietscore interessant.

Ons team van kredietexperts is gespecialiseerd in het herkennen en opsporen van fraude. Lendico staat bovendien in contact met tal van instellingen om fraudegevallen snel en efficiënt op te kunnen sporen. Eventuele fraudegevallen worden direct overgedragen aan de autoriteiten en tevens in het daarvoor bestemde register geregistreerd.

Wanneer een kredietnemer een betalingsachterstand oploopt, neemt Lendico direct actie. Tijdens de eerste weken van een verlate aflossing worden kredietnemers via herinneringen gehouden aan een strikt terugvorderingsproces om het verschuldigde bedrag alsnog te innen.

Rendement & kosten

Lendico vraagt een kleine vergoeding aan elke investeerder voor de door haar geleverde diensten. Deze servicekosten bedragen 0,5% voor consumentenleningen met een looptijd van 6 maanden en 1% voor alle andere leningen. De kosten worden maandelijks in rekening gebracht over de uitbetalingen aan de investeerder.

Het percentage dat van toepassing is op een specifieke investering staat vermeld in de betreffende investeringsovereenkomst. Het totaal te betalen bedrag aan servicekosten wordt weergegeven op de investeringsbevestiging pagina.

Als gevolg van de servicekosten vermindert het jaarlijks netto rendement van investeerders met ongeveer 0,70% bij kredieten met een looptijd van 36 maanden en met ongeveer 0,45% voor een looptijd van 60 maanden.

Lendico houdt de servicekosten in op de bedragen die u in verband met uw investering van een kredietnemer ontvangt. Lendico incasseert dit bedrag van de kredietnemer, brengt de servicekosten in mindering, en maakt het resterende bedrag aan u over.

Nee, registreren op het Lendico platform is altijd kosteloos.

Hoe hoog uw rendement over een bepaalde investering is, is pas te zeggen nadat de betreffende kredietovereenkomst is afgerond. Pas op dat moment is met zekerheid te zeggen hoeveel u heeft ontvangen voor uw inleg. Het verschil tussen uw inleg en het bedrag dat u heeft ontvangen is uw rendement.

Factoren die effect hebben op het rendement zijn de terugbetaling van de kredietsom door de kredietnemer, de rentevergoeding die u van de kredietnemer ontvangt en de servicekosten die Lendico in rekening brengt. De hoogte van de rentevergoeding is afhankelijk van de looptijd en risicoclassificatie van het kredietproject. Een volledig overzicht van alle risicoklassen met de daarbij behorende rentes kunt u vinden op onze rendementen en kosten pagina.

Het renteniveau van een kredietproject wordt door Lendico aangepast aan de risicoclassificatie van de kredietnemer en de looptijd van het gevraagde krediet. De exacte rente wordt voor elk project individueel berekend. Vaste regel daarbij is dat een hogere rente wordt gevraagd over een krediet met een langere looptijd en/of een hogere risicoclassificatie.

Uw investeringen vallen in box 3 (belastbaar inkomen uit sparen en beleggen). Dit betekent dat de belastingdienst belasting heft over een vast percentage van uw ‘grondslag sparen en beleggen’. Uw grondslag sparen en beleggen is de waarde van uw vermogen (bezittingen min schulden) op 1 januari, na aftrek van:

  • Het heffingsvrij vermogen
  • De ouderentoeslag

Dit bedrag mag u verminderen met uw persoonsgebonden aftrek als u daarvoor in box 1 te weinig inkomsten hebt. Wat overblijft, is uw belastbaar inkomen in box 3. Over dit belastbare inkomen betaalt u vervolgens een bepaald percentage inkomstenbelasting. Of u recht heeft op het heffingsvrije vermogen en de ouderentoeslag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
Voor meer informatie over belastingen verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst.