Let op! Geld lenen kost geld.
Klantenservice:

0800 - 53 63 426

ma – vr 9:00 – 18:00 uur

Vragen en antwoorden

AlgemeenAlle vragen

Lendico Nederland exploiteert een online kredietmarktplaats (platform) waarop investeerders en kredietnemers worden samen gebracht met als doel tussen hen kredietovereenkomsten tot stand te brengen. Om dit proces te faciliteren biedt Lendico onder andere diensten aan met betrekking tot het beoordelen van kredietaanvragen en het uitvoeren van de kredietovereenkomsten.

Deze innovatieve financieringsvorm wordt wel ‘peer-to-peer lending’ genoemd en heeft zich wereldwijd bewezen als een veilige en betrouwbare manier van kredietverstrekking. Doordat de hoge kosten van traditionele kredietverstrekkers worden vermeden, is deze vorm van kredietverstrekking zeer voordelig voor de berokken partijen. Kredietnemers kunnen via het Lendico platform op een eenvoudige manier, onder gunstige voorwaarden, en zonder verborgen kosten een krediet verkrijgen. Investeerders krijgen toegang tot een nieuwe investeringsklasse, waarmee zij interessante rendementen kunnen behalen.

Peer-to-peer lending is een vorm van kredietverstrekking waarbij individuele investeerders direct investeren in de kredietbehoefte van andere personen. Deze innovatieve financieringsvorm heeft zich wereldwijd bewezen als een veilige en betrouwbare manier van kredietverstrekking.

Bij peer-to-peer lending krijgen kredietnemers de mogelijkheid om hun kredietaanvraag op een online platform te publiceren. Investeerders kunnen vervolgens beslissen om (een deel van) het gevraagde krediet te verstrekken. Om dit proces te faciliteren bieden de platformen onder andere diensten aan met betrekking tot het beoordelen van kredietaanvragen en het beheren en uitvoeren van de kredietovereenkomsten.

Investeerders krijgen voor het verstrekken van kredieten een rentevergoeding en kunnen zodoende een interessant rendement behalen. Kredietnemers hebben via peer-to-peer lending de mogelijkheid om in slechts enkele eenvoudige stappen en tegen lage kosten een persoonlijk krediet te verkrijgen.

Peer-to-peer lending is een vorm van crowdfunding. Crowdfunding is een containerbegrip voor verschillende innovatieve financieringsvormen waarbij een groep kapitaalvestrekkers (de ‘crowd’) tezamen financiering (‘funding’) bijeenbrengt. Op basis van de tegenprestatie die de kapitaalverstrekkers ontvangen kan crowdfunding worden opgedeeld in vier categorieën:

  1. Donaties – Bij deze vorm van crowdfunding gaat het om giften, er is geen sprake van terugbetaling van of rendement op het geïnvesteerde kapitaal.

  2. Rewards - In ruil voor de geboden financiering krijgen de kapitaalverstrekkers een niet-financiële doch op geld waardeerbare tegenprestatie, bijvoorbeeld een product in de voorverkoop of een limited edition uitgave.

  3. Deelneming – Kapitaalverstrekkers krijgen in ruil voor hun investering een direct of indirect belang in de gefinancierde onderneming.

  4. Leningen – Kapitaalverstrekkers financieren leningen en ontvangen hun kapitaal (plus rente) terug.

De laatste categorie (4), het verstrekken van vreemd vermogen via crowdfunding, wordt ‘peer-to-peer lending’ genoemd. Met de term ‘peer-to-peer’ wordt gedoeld op het feit dat gelijken, in het Engels ‘peers’, aan elkaar geld uitlenen. Concreet betekend dit dat veelal particuliere personen aan elkaar leningen verstrekken.

KredietnemersAlle vragen

Een droomauto, een nieuwe keuken of een duikuitrusting. Met Lendico kunt u uw dromen verwezenlijken; zowel grote als kleine. Lendico kredieten hebben gunstige voorwaarden en zijn aangepast aan uw persoonlijke financiële situatie. Het Lendico proces is bovendien overzichtelijk en eenvoudig, dus bespaar uzelf een trip naar de bank en vraag vanuit de comfort van uw eigen huis een Lendico krediet aan. In de meeste gevallen staat het geld al binnen enkele dagen op uw rekening.

Bij Lendico kan iedere meerderjarige inwoner van Nederland, die over een Nederlandse bankrekening beschikt, een krediet aanvragen. Een kredietnemer mag echter tijdens de looptijd van het gewenste krediet niet de leeftijd van zeventig jaar bereiken.

Om voor een krediet in aanmerking te komen moet u verder over regelmatige inkomsten beschikken, zodat de terugbetaling van het gewenste krediet kan worden gewaarborgd. Of uw kredietaanvraag daadwerkelijk goedgekeurd wordt hangt van meerdere factoren af, de gegevens van het Bureau Krediet Registratie (BKR) spelen hierbij onder andere een rol. Het is voor Lendico belangrijk dat het gewenste krediet in balans is met uw inkomsten en maandelijkse uitgaven.

Uw registratie en het aanvragen van een krediet is bij Lendico altijd kosteloos. Als kredietnemer betaalt u pas wanneer uw kredietproject volledig is gefinancierd en de kredietsom aan u wordt verstrekt. In dat geval betaalt u eenmalige administratiekosten. Deze kosten variëren tussen de 0,50% en 4,50% van de kredietsom. De exacte hoogte van de administratiekosten wordt op individuele basis berekent en hangt af van de looptijd van het krediet en uw kredietwaardigheid. De administratiekosten worden van de kredietsom afgetrokken voordat deze naar uw bankrekening wordt overgeboekt. Voor verdere uitleg over de administratiekosten verwijzen wij u naar onze kosten pagina.

InvesteerdersAlle vragen

Lendico biedt een mogelijkheid om direct en persoonlijk, projecten van echte mensen te ondersteunen. Uw geld kan iemand helpen zijn/haar dromen te verwezenlijken; terwijl u een aantrekkelijk rendement behaalt.

Via Lendico krijgt u toegang tot een ‘nieuwe’ investeringsklasse: consumentenkrediet. Direct investeren in consumentenkrediet was voorheen voorbehouden aan traditionele financiële instellingen. Deze instellingen maakte daarmee, over de rug van spaarders en kredietnemers, hoge winsten. Op het Lendico platform worden de traditionele financiële instellingen ‘buitenspel’ gezet, waardoor u optimaal kunt profiteren van het investeren in consumentenkrediet.

Investeren in consumentenkrediet is om verschillende reden aantrekkelijk:

  • hoog rendement
  • lage instap, investeren kan al vanaf €25
  • maandelijkse cashflow
  • lage correlatie met beurskoersen/indexen (bijv. AEX)
  • hoge diversificatie, mogelijkheid om risico te spreiden

Het beperken van de investeringsrisico's is belangrijk voor Lendico, derhalve heeft zij een strikt selectiebeleid ontwikkeld. Alleen kredietnemers met een goede kredietwaardigheid worden op het platform toegelaten, waardoor de kwaliteit van de investeringen is gewaarborgd. Lendico is derhalve een unieke en veilige plek om te investeren in de kredietbehoefte van anderen.

Lendico vraagt een kleine vergoeding aan elke investeerder voor de door haar geleverde diensten. Deze servicekosten bedragen 0,5% voor consumentenleningen met een looptijd van 6 maanden en 1% voor alle andere leningen. De kosten worden maandelijks in rekening gebracht over de uitbetalingen aan de investeerder.

Het percentage dat van toepassing is op een specifieke investering staat vermeld in de betreffende investeringsovereenkomst. Het totaal te betalen bedrag aan servicekosten wordt weergegeven op de investeringsbevestiging pagina.

Als gevolg van de servicekosten vermindert het jaarlijks netto rendement van investeerders met ongeveer 0,70% bij kredieten met een looptijd van 36 maanden en met ongeveer 0,45% voor een looptijd van 60 maanden.

In slechts enkele minuten kunt u zich op de Lendico website registreren als investeerder, daarna kunt u direct beginnen met investeren. Na registratie openen wij een investeerderaccount voor u waarop u kunt inloggen met uw persoonlijke inloggegevens. Na te zijn ingelogd kunt u onder de navigatieknop 'geld investeren' een overzicht vinden van alle actuele kredietprojecten. Deze projecten kunt u zelf filteren op basis van uw eigen voorkeuren. Om in een kredietproject te investeren klikt u eenvoudig op 'investeren' en voert u het door u gewenste bedrag in. Zodra u op 'investering bevestigen' heeft gedrukt sturen wij u per e-mail een investeringsovereenkomst. Deze kunt u vervolgens via een link elektronisch ondertekenen, waarmee uw investering bindend is vastgelegd. Wordt het kredietproject waarin u heeft geïnvesteerd vervolgens volledig gefinancierd, dan wordt het toegezegde bedrag door middel van een automatische incasso van uw rekening afgeboekt.