INLOGGEN

Anmelden

Bent u uw wachtwoord vergeten?

CONTACT INLOGGEN

Begrippenlijst

Index

A

Aangifte inkomstenbelasting
Acceptatiebeleid
Account
Administratiekosten
Aflossing
Afwijzing
Akte van borgtocht
Algemene voorwaarden
Alternatieve dienstverlener
Annuïteitenlening
Annulering van een kredietproject
Automatische incasso (SEPA)
Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Autoriteit Persoonsgegevens

B

Bankafschriften
Bestedingsdoel
Bestuurder
Betaalcapaciteit
Betaaldatum
Betaalschema
Betalingsachterstand
Borgsteller
Branche
Bureau Krediet Registratie (BKR)

C

Cashflow
Controlegesprek
Cookies
Creditsafe

D

Dashboard voor investeerders
Dashboard voor kredietnemers
Directeur-Grootaandeelhouder (DGA)

E

EBITDA
Eigen vermogen
Eigenaar

F

Financiering

G

Gebruiker
Geconsolideerde jaarrekening
Gegevensadministrateur
Graydon

H

Holding

I

Identiteitsbewijs
Incassobureau
Initiële rente
Investeerder
Investering

J

Jaarrekening

K

Kamer van Koophandel (KvK)
Klacht
Kredietbeoordeling
Kredietbureau
Kredietlimiet
Kredietnemer
Kredietovereenkomst
Kredietproject
Kredietsom
Kredietverstrekker
Kredietvoorstel
Kredietwaardigheid

L

Leeftijd

Looptijd

M

Maandbedrag
Midden- en kleinbedrijf (mkb)

N

--

O

Omzet
Opeising

P

Persoonsgegevens
Privacybeleid

R

Rechtsvorm
Rente
Risicoklasse

S

Stichting Derdengelden

T

Tussentijdse cijfers
Tweede lening

U

Uitbetaling

V

Vereisten
Vervroegd aflossen
Vestigingsland
Voorwaardelijke overeenkomst
Vreemd vermogen

W

Werkkapitaal
Wet op het Financieel Toezicht
Wet Bescherming Persoonsgegevens
Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme

Z

Zekerheden

Voorwaardelijke overeenkomst

De kredietovereenkomst gaat in nadat aan voorwaarden is voldaan

De kredietovereenkomst die een kredietnemer ontvangt na afloop van de kredietbeoordeling, is een voorwaardelijke overeenkomst. Dat betekent dat de overeenkomst pas ingaat als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden zijn:

Het kredietproject moet aangeboden zijn aan investeerders (dit regelt Lendico). Lendico moet het geld van de investeerders hebben ontvangen. Bij een besloten vennootschap moet Lendico de ondertekende akte(n) van borgtocht hebben ontvangen. Lendico moet een uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK) hebben ontvangen (dit wordt door Lendico zelf opgevraagd bij de KvK) en, indien daarom gevraagd is, een oprichtingsakte, huidige statuten of een vennootschapsovereenkomst. Lendico moet een verklaring ontvangen over wie de uiteindelijke eigenaar van een bedrijf is (de zogenaamde Ultimate Benificial Owner of UBO). Deze gegevens zoekt Lendico op in het register van de KvK. Lendico alle andere documenten heeft ontvangen die zij nodig of wenselijk acht in het kader van de kredietovereenkomst.

Als de kredietovereenkomst ingaat, maakt Lendico de kredietsom over naar de kredietnemer. Hierbij worden eenmalig administratiekosten ingehouden.

Lening aanvragen » Vragen en antwoorden »