INLOGGEN

Anmelden

Bent u uw wachtwoord vergeten?

CONTACT INLOGGEN

Begrippenlijst

Index

A

Aangifte inkomstenbelasting
Acceptatiebeleid
Account
Administratiekosten
Aflossing
Afwijzing
Akte van borgtocht
Algemene voorwaarden
Alternatieve dienstverlener
Annuïteitenlening
Annulering van een kredietproject
Automatische incasso (SEPA)
Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Autoriteit Persoonsgegevens

B

Bankafschriften
Bestedingsdoel
Bestuurder
Betaalcapaciteit
Betaaldatum
Betaalschema
Betalingsachterstand
Borgsteller
Branche
Bureau Krediet Registratie (BKR)

C

Cashflow
Controlegesprek
Cookies
Creditsafe

D

Dashboard voor investeerders
Dashboard voor kredietnemers
Directeur-Grootaandeelhouder (DGA)

E

EBITDA
Eigen vermogen
Eigenaar

F

Financiering

G

Gebruiker
Geconsolideerde jaarrekening
Gegevensadministrateur
Graydon

H

Holding

I

Identiteitsbewijs
Incassobureau
Initiële rente
Investeerder
Investering

J

Jaarrekening

K

Kamer van Koophandel (KvK)
Klacht
Kredietbeoordeling
Kredietbureau
Kredietlimiet
Kredietnemer
Kredietovereenkomst
Kredietproject
Kredietsom
Kredietverstrekker
Kredietvoorstel
Kredietwaardigheid

L

Leeftijd

Looptijd

M

Maandbedrag
Midden- en kleinbedrijf (mkb)

N

--

O

Omzet
Opeising

P

Persoonsgegevens
Privacybeleid

R

Rechtsvorm
Rente
Risicoklasse

S

Stichting Derdengelden

T

Tussentijdse cijfers
Tweede lening

U

Uitbetaling

V

Vereisten
Vervroegd aflossen
Vestigingsland
Voorwaardelijke overeenkomst
Vreemd vermogen

W

Werkkapitaal
Wet op het Financieel Toezicht
Wet Bescherming Persoonsgegevens
Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme

Z

Zekerheden

Kredietovereenkomst

De juridische basis van de zakelijke lening

De kredietovereenkomst is het document dat alle informatie over het krediet bevat en waarin afspraken worden gemaakt tussen de kredietnemer en Lendico. In de kredietovereenkomst zijn de gegevens van het bedrijf opgenomen en de persoonsgegevens van de eigenaren van het bedrijf. Daarnaast bevat de kredietovereenkomst de kenmerken van het krediet, zoals:

Kredietsom Looptijd Rente Administratiekosten Identificatienummer

Naast de kredietovereenkomst worden bij een bv ook altijd een of meer akten van borgtocht ondertekend.

De kredietovereenkomst en eventuele akte van borgtocht worden per e-mail naar de kredietnemer opgestuurd als deze akkoord is met het kredietvoorstel. Terwijl de kredietnemer de overeenkomst ondertekent, zoekt Lendico naar investeerders voor het kredietproject.

In de kredietovereenkomst zijn ook de voorwaarden opgenomen waaronder de overeenkomst tot stand komt. Zo zijn er enkele opschortende voorwaarden, aan welke voldaan moet worden voordat de overeenkomst in werking treedt: het kredietproject moet zijn aangeboden aan investeerders, moet volledig gefinancierd zijn, de gelden van de investeerders moeten ontvangen zijn en Lendico moet alle benodigde documenten ontvangen hebben. Totdat aan deze voorwaarden is voldaan, is de overeenkomst eigenlijk een voorwaardelijke overeenkomst.

Als laatste is in de kredietovereenkomst een machtiging opgenomen om de maandbedragen per automatische incasso af te schrijven van de bankrekening van de kredietnemer.

Lening aanvragen » Vragen en antwoorden »

Heeft u vragen?

Wij hebben de antwoorden! U vindt ze op de pagina met vragen en antwoorden.
Als u meer vragen heeft bereikt ons op werkdagen van 9 tot 18 uur op:

020 80 85 423 OF info@lendico.nl

Deze website gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden en uw gedrag op onze website te volgen. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.
Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.
Akkoord lendico.com lendico.nl lendico.at lendico.de Contact » Begrippenlijst »

VRAGEN?

Hier vindt u de antwoorden:

vragen en antwoorden »
Copyright Lendico Netherlands B.V. | Alle rechten voorbehouden.

Algemene Voorwaarden | Privacybeleid