INLOGGEN

Anmelden

Bent u uw wachtwoord vergeten?

CONTACT INLOGGEN

Begrippenlijst

Index

A

Aangifte inkomstenbelasting
Acceptatiebeleid
Account
Administratiekosten
Aflossing
Afwijzing
Akte van borgtocht
Algemene voorwaarden
Alternatieve dienstverlener
Annuïteitenlening
Annulering van een kredietproject
Automatische incasso (SEPA)
Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Autoriteit Persoonsgegevens

B

Bankafschriften
Bestedingsdoel
Bestuurder
Betaalcapaciteit
Betaaldatum
Betaalschema
Betalingsachterstand
Borgsteller
Branche
Bureau Krediet Registratie (BKR)

C

Cashflow
Controlegesprek
Cookies
Creditsafe

D

Dashboard voor investeerders
Dashboard voor kredietnemers
Directeur-Grootaandeelhouder (DGA)

E

EBITDA
Eigen vermogen
Eigenaar

F

Financiering

G

Gebruiker
Geconsolideerde jaarrekening
Gegevensadministrateur
Graydon

H

Holding

I

Identiteitsbewijs
Incassobureau
Initiële rente
Investeerder
Investering

J

Jaarrekening

K

Kamer van Koophandel (KvK)
Klacht
Kredietbeoordeling
Kredietbureau
Kredietlimiet
Kredietnemer
Kredietovereenkomst
Kredietproject
Kredietsom
Kredietverstrekker
Kredietvoorstel
Kredietwaardigheid

L

Leeftijd

Looptijd

M

Maandbedrag
Midden- en kleinbedrijf (mkb)

N

--

O

Omzet
Opeising

P

Persoonsgegevens
Privacybeleid

R

Rechtsvorm
Rente
Risicoklasse

S

Stichting Derdengelden

T

Tussentijdse cijfers
Tweede lening

U

Uitbetaling

V

Vereisten
Vervroegd aflossen
Vestigingsland
Voorwaardelijke overeenkomst
Vreemd vermogen

W

Werkkapitaal
Wet op het Financieel Toezicht
Wet Bescherming Persoonsgegevens
Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme

Z

Zekerheden

Bureau Krediet Registratie (BKR)

Een nauwkeurige beoordeling van onze kredietnemers

In Nederland is een kredietverstrekker wettelijk verplicht om zich aan te sluiten bij een stelsel van centrale kredietregistratie. In Nederland is dit het Bureau Krediet Registratie (BKR).

Het BKR is een onafhankelijke Nederlandse stichting met als doel het voorkomen van overkreditering en problematische schuldsituaties. Het BKR beheert het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI), waarin gegevens zijn opgenomen van consumenten aan wie een krediet is verstrekt.

Bij het BKR aangesloten organisaties hebben een wettelijke plicht om, voordat zij een krediet aan iemand verstrekken, bij BKR te toetsen welke financiële verplichtingen er van die persoon in het CKI staan. Onder andere op basis van deze gegevens bepaalt de financiële dienstverlener of het verantwoord is het gevraagde krediet te verstrekken. Als een krediet wordt verstrekt dan is de financiële dienstverlener verplicht dit bij het BKR te registreren. Daarnaast moeten ook betalingsachterstanden die meer dan 2 maanden duren worden geregistreerd.

Lendico gebruikt uit het CKI de zogenaamde kredietscore van het BKR. Dit is een code van A t/m L, die aangeeft hoe de kredietwaardigheid van een kredietnemer is. Als een kredietnemer een lagere score heeft, betekent dat een groter risico op wanbetaling. Lendico deelt de zakelijke lening dan in een hogere risicoklasse in (waardoor het rentepercentage ook hoger wordt). Als een kredietnemer een goede score heeft, ziet deze dat terug in de rente die Lendico aanbiedt aan het bedrijf; deze is dan lager. Wij controleren BKR-score van iedere eigenaar van een onderneming en eventuele borgstellers.

Lendico registreert nieuw afgegeven zakelijke leningen ook in het CKI. Dat doen we alleen bij eenmanszaken en vof’s. Bij deze rechtsvormen kunnen de eigenaren namelijk hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van het bedrijf. Als het vermogen van de onderneming onvoldoende is om de lening terug te betalen, kan Lendico ook aanspraak maken op het privévermogen van de eigenaren. Het is dus belangrijk dat deze ‘schuld’ geregistreerd wordt bij het BKR.

Als een zakelijke lening volledig is terugbetaald, meldt Lendico de lening binnen vier weken af bij het BKR.

Lening aanvragen » Vragen en antwoorden »

Heeft u vragen?

Wij hebben de antwoorden! U vindt ze op de pagina met vragen en antwoorden.
Als u meer vragen heeft bereikt ons op werkdagen van 9 tot 18 uur op:

020 80 85 423 OF info@lendico.nl

Deze website gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden en uw gedrag op onze website te volgen. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.
Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.
Akkoord lendico.com lendico.nl lendico.at lendico.de Contact » Begrippenlijst »

VRAGEN?

Hier vindt u de antwoorden:

vragen en antwoorden »
Copyright Lendico Netherlands B.V. | Alle rechten voorbehouden.

Algemene Voorwaarden | Privacybeleid