INLOGGEN

Anmelden

Bent u uw wachtwoord vergeten?

CONTACT INLOGGEN

Begrippenlijst

Index

A

Aangifte inkomstenbelasting
Acceptatiebeleid
Account
Administratiekosten
Aflossing
Afwijzing
Akte van borgtocht
Algemene voorwaarden
Alternatieve dienstverlener
Annuïteitenlening
Annulering van een kredietproject
Automatische incasso (SEPA)
Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Autoriteit Persoonsgegevens

B

Bankafschriften
Bestedingsdoel
Bestuurder
Betaalcapaciteit
Betaaldatum
Betaalschema
Betalingsachterstand
Borgsteller
Branche
Bureau Krediet Registratie (BKR)

C

Cashflow
Controlegesprek
Cookies
Creditsafe

D

Dashboard voor investeerders
Dashboard voor kredietnemers
Directeur-Grootaandeelhouder (DGA)

E

EBITDA
Eigen vermogen
Eigenaar

F

Financiering

G

Gebruiker
Geconsolideerde jaarrekening
Gegevensadministrateur
Graydon

H

Holding

I

Identiteitsbewijs
Incassobureau
Initiële rente
Investeerder
Investering

J

Jaarrekening

K

Kamer van Koophandel (KvK)
Klacht
Kredietbeoordeling
Kredietbureau
Kredietlimiet
Kredietnemer
Kredietovereenkomst
Kredietproject
Kredietsom
Kredietverstrekker
Kredietvoorstel
Kredietwaardigheid

L

Leeftijd

Looptijd

M

Maandbedrag
Midden- en kleinbedrijf (mkb)

N

--

O

Omzet
Opeising

P

Persoonsgegevens
Privacybeleid

R

Rechtsvorm
Rente
Risicoklasse

S

Stichting Derdengelden

T

Tussentijdse cijfers
Tweede lening

U

Uitbetaling

V

Vereisten
Vervroegd aflossen
Vestigingsland
Voorwaardelijke overeenkomst
Vreemd vermogen

W

Werkkapitaal
Wet op het Financieel Toezicht
Wet Bescherming Persoonsgegevens
Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme

Z

Zekerheden

Betalingsachterstand

Als een kredietnemer het maandbedrag niet betaalt

Lendico schrijft maandelijks met een automatische incasso de aflossing en rente van het kredietproject af (het maandbedrag). Als de automatische incasso mislukt of wordt gestorneerd, heeft de kredietnemer een betalingsachterstand.

Er zijn verschillende redenen waarom een automatische incasso kan mislukken. Meestal staat er onvoldoende saldo op de rekening, maar het kan ook voorkomen dat de rekening geblokkeerd is voor automatische incasso’s. Daarnaast heeft de kredietnemer bij een automatische incasso op basis van de SEPA standaard acht weken de mogelijkheid om het bedrag terug te laten boeken (storneren). Die mogelijkheid bestaat voor onterechte afschrijvingen, maar kan ook voor terechte afschrijvingen gebruikt worden. Als de kredietnemer storneert ontstaat direct een betalingsachterstand.

Bij betalingsachterstanden neemt Lendico direct per telefoon, e-mail en Whatsapp contact op met de kredietnemer. Het doel van dit contact is om te achterhalen of de betalingsachterstand komt door een kortdurend probleem, zoals te veel rekeningen tegelijkertijd, of door een langdurig probleem, zoals een verlies van inkomen. Als de oorzaak van de achterstand bekend is, proberen we met de kredietnemer naar een oplossing te zoeken. Bij een kortdurende achterstand houdt die meestal in dat de kredietnemer betaalt zodra er weer inkomsten zijn. Bij een langdurige achterstand kan het voorkomen dat we (tijdelijk) een lager maandbedrag vaststellen. Hiermee wordt de looptijd van het krediet weliswaar verlengd, maar blijft het voor de kredietnemer mogelijk maandelijks af te lossen. Investeerders ontvangen een lager bedrag, maar zijn er van verzekerd dat er ook in deze situatie nog rendement op hun investering is.

Als we geen contact kunnen krijgen met de kredietnemer, sturen we brieven op het bedrijfsadres en lichten we de borgsteller(s) in.

Als een betalingsachterstand ver oploopt, kan Lendico de lening opeisen en een incassobureau inschakelen. Die proberen dan, soms met rechtsmaatregelen, om de kredietnemer alsnog over te halen tot betaling of spreken een haalbare betalingsregeling af.

Voor eenmanszaken en vof’s worden betalingsachterstanden van meer dan 2 maanden gemeld bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Een opeising leidt tot een negatieve BKR-registratie, waarmee het voor de kredietnemer moeilijk wordt nog ergens anders een krediet aan te gaan.

Investeerders kunnen op het dashboard voor investeerders precies zien welke projecten een betalingsachterstand hebben.

Een betalingsachterstand kunt u inlopen door een bedrag over te schrijven naar:

IBAN
NL 34 ABNA 0431 1324 53
Ten name van
Stichting Derdengelden Lendico
Onder vermelding van
Uw kredietnummer
Lening aanvragen » Vragen en antwoorden »

Heeft u vragen?

Wij hebben de antwoorden! U vindt ze op de pagina met vragen en antwoorden.
Als u meer vragen heeft bereikt ons op werkdagen van 9 tot 18 uur op:

020 80 85 423 OF info@lendico.nl

Deze website gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden en uw gedrag op onze website te volgen. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.
Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.
Akkoord lendico.com lendico.nl lendico.at lendico.de Contact » Begrippenlijst »

VRAGEN?

Hier vindt u de antwoorden:

vragen en antwoorden »
Copyright Lendico Netherlands B.V. | Alle rechten voorbehouden.

Algemene Voorwaarden | Privacybeleid